Personál školy

ZŠ Nebory

školní rok 2018/2019

Mgr. Michaela Kolebačová - třídní učitelka 1. ročníku, m.kolebacova@zsmiru.cz

Mgr. Monika Wiszcorová, od 1.2.2019 Mgr. Libuše Stonawská - třídní učitelka 2. ročníku, l.stonawska@zsmiru.cz

Mgr. Petra Cemerková Golová - třídní učitelka 3. a 4. ročníku, reditelka@zsmiru.cz

Mgr. Lucie Krenželoková - třídní učitelka 5. ročníku, l.krenzelokova@zsmiru.cz

Mgr. Monika Labajová - vyučující, m.labajova@zsmiru.cz

Mgr. Vanda Promna - vyučující, v.promna@zsmiru.cz

 

Jarmila Franková - vychovatelka I. oddělení, sdnebory1@zsmiru.cz

Mgr. Vanda Promna - vychovatelka II. oddělení, v.promna@zsmiru.cz

 

Školní poradenské pracoviště:

Mgr. Dagmar Gomolová, výchovný poradce - 558 989 030, zastupcereditelky@zsmiru.cz

Mgr. Lucie Krenželoková, metodik prevence - 558 346 353, l.krenzelokova@zsmiru.cz

Mgr. Michaela Kolebačová, speciální pedagog - m.kolebacova@zsmiru.cz

Více www.zsmiru.cz/skolni-poradenske-pracoviste/

Konzultační hodiny pedagogů po domluvě. 

 

Nepedagogický personál školy:

Květoslava Majdová - účetní (pro celé IČ)

Lenka Macurová - sekretářka (pro celé IČ), 558 346 353, sekretariat@zsmiru.cz

Anna Osmanczyková - školnice

Jiřina Molotová - uklízečka

 


Kontakt

Mgr. P. Cemerková Golová

ZŠ Nebory 165
www.zsmiru.cz


558 346 353